Archiv zveřejněných dokumentů

Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva

Datum vyvěšení

Dokument

Datum sejmutí
13.12.2013 Zápis č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 7. 3 .2014
30.9.2013 Zápis č. 3/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání č.3/2013

 

7. 3 .2014
29.6.2013 Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení č. 2/2013 z tohoto zasedání.

 

7. 3 .2014
5.4.2013 Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce a Usnesení č. 1/2013 z tohoto zasedání 7. 3 .2014
20.12.2012 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce a Usnesení č. 5/2012 z tohoto zasedání 7. 3 .2014
5.10.2012 Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 7. 3 .2014
10.7.2012 Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 7. 3 .2014
6.6.2012 Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 7. 3 .2014
6.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.3.2012 7.3.2014
6.4.2012 Usnesení č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.3.2012 7.3.2014
10.1.2012 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty 7.3.2014
4.1.2012 Usnesení č. 5/11 ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, konaného dne 29.12.2011 7.3.2014
5.10.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.9.2011 7.3.2014
5.10.2011 Usnesení č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27.9.2011 7.3.2014
22.7.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce. konaného dne 29.6.2011 7.3.2014
10.7.2011 Usnesení č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.6.2011 7.3.2014
25.5.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 18.5.2011 a usnesení z tohoto zasedání 18.6.2011
30.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty a usnesení z tohoto zasedání 18.6.2011
5.1.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce a usnesení z tohoto zasedání 18.6.2011
16.11.2010 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 9.1.2011
22.9.2010 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2010 a Usnesení z tohoto zasedání 16.10.2010
28.7.2010 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 3/2010 a Usnesení z tohoto zasedání 16.10.2010
3.6.2010 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 2/2010 a Usnesení z tohoto zasedání. 16.10.2010
14.3.2010 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 1/2010 a Usnesení z tohoto zasedání. 16.5.2010
20.12.2009 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 5/2009 a Usnesení z tohoto zasedání 4.2.2010
21.1.2009 Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2009 4.2.2010
21.1.2009 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2009 4.2.2010
25.8.2009 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 3/2009 14.11.2009
23.5.2009 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 2/2009 25.8.2009
4. 4. 2009 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 1/2009 23.5.2009
31.1.2008 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 6/2008 7. 3 .2014
29.12.2008 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 5/2008 7. 3 .2014
28.11.2008 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2008 7. 3 .2014
23.8.2008 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 3/2008 27.9.2008
30.5.2008 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 2/2008 25.6.2008
30.3.2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 1/2008

16.5.2008

29.12.2008 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce č. 6/2007 22.3.2008
14.12.2007 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce č. 5/2007 14.1.2008
5.10.2007 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2007 7. 3 .2014
22.6.2007 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 3/2007 7. 3 .2014
10.3.2007 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 2/2007 7. 3 .2014
10.3.2007 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 1/2007 7. 3 .2014
8. 1. 2007 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 7/2006 7. 3 .2014
1.12.2006 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 6/2006 8.1.2007
6.11.2006 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty 4.11.2006 7. 3 .2014
31.7.2006 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.7.2006 7. 3 .2014
5.7.2006 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 4/2006 7. 3 .2014
9.5.2006 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 3/2006 7. 3 .2014

 

Obecně závazné vyhlášky platné v Obci Horní Kruty

Datum vyvěšení Dokument Datum sejmutí
12.12.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 7. 3 .2014
18. 4. 2009 VYHLÁŠKA - hromadný předpisný seznam o Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 23.5.2009
14.1.2008 Vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 7. 3 .2014
23.2.2007 Vyhláška č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 12.3.2007
23.2.2007 Vyhláška č.2/2007 o místním poplatku ze psů 12.3.2007
7. 3 .2014 Vyhláška č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště 7. 3 .2014

 

Ostatní dříve zveřejněné dokumenty

Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2017 Datum sejmutí
28.12.2017 Oznámení o navýšení ceny vodného od 1.1.2018 28.1.2018
28.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 28.1.2018
18.12.2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro Volbu prezidenta České republiky 18.1.2018
13.12.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 21.12.2017 13.1.2018
4.12.2017 Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 4.1.2018
4.12.2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017 31.12.2017
4.12.2017 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2017 4.1.2018
4.12.2017 Návrh Střednědobého výhledu Obce Horní Kruty na rok 2019 až 2020 21.12.2017
4.12.2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Kruty na rok 2018 21.12.2017
28.11.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 28.12.2017
27.11.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí NY-KO na roky 2019 až 2020 27.12.2017
27.11.2017 Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2018 27.12.2017
27.11.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy silnice III/33326 (uzavřena silnice z Horních Krut směrem na Barchovice k odbočce na Hryzely) 27.12.2017
21.11.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty, které se koná dne 30.11.2017 21.12.2017
16.11.2017 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 16.12.2017
16.11.2017 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2021 16.12.2017
9.11.2017 Opatření obecné povahy - nařízení zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření 9.12.2017
9.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 9.12.2017
3.11.2017 Oznámení o možnosti čištění spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 3.12.2017
21.10.2017 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2017 v obci Horní Kruty 21.11.2017
18.10.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Jarmile Sommerové a Yvoně Ganobčíkové na nemovité věci v katastrálním území Horní Kruty (dům č.p. 3 a okolní pozemky), která se koná dne 4.12.2017 v 11:00 18.11.2017
5.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 5.11.2017
25.9.2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání volební komise 25.10.2017
25.9.2017 Informace - kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje 25.10.2017
20.9.2017 Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 20.10.2017
14.9.2017 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 14.10.2017
14.9.2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy pro vlastníky lesů 14.10.2017
13.9.2017 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2017 13.10.2017
13.9.2017 Rozpočtové opatření č. 3/2017 31.12.2017
7.9.2017 Oznámení o svozu nebezpečných odpadů v sobotu 16.9.2017 7.10.2017
5.9.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 5.10.2017
4.9.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty v pondělí 11.9.2017 od 19:00 hodin 4.10.2017
4.9.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Jarmile Sommerové a Yvoně Ganobčíkové na nemovitost v katastrálním území Kryry, která se koná dne 9.10.2017 v 11:00 4.10.2017
25.8.2017 Záměr - pronájem obecních pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti 25.9.2017
17.8.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Milanu Douděrovi na nemovitost v katastrálním území Újezdec, která se koná dne 21.9.2017 v 9:00 17.9.2017
16.8.2017 Záměr k pronájmu bytu v Horních Krutech 16.9.2017
9.8.2017 Tisková zpráva - veřejná zakázka pro Varovný informační systém 9.9.2017
3.8.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice u obce Bohouňovice II 3.9.2017
27.7.2017 Dočasná změna jízdních řádů linky 421 27.8.2017
13.7.2017 Záměr - prodej pozemků p.č. 241/30 a 241/1 13.8.2017
10.7.2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017 31.12.2017
10.7.2017 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 10.8.2017
10.7.2017 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2017 10.8.2017
26.6.2017 Zápis č. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 26.7.2017
6.6.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty ve středu 14.6.2017 od 19:00 hodin 6.7.2017
30.5.2017 Oznámení o odečtech odběru elektrické energie ve dnech 5.6. - 8.6.2017 30.6.2017
26.5.2017

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2016

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Výkaz pro hodnocení

Zpráva

31.12.2017
16.5.2017 Návrh Závěrečného účtu obce Horní Kruty za rok 2016: Hospodaření roku 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 29.6.2017
3.5.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 3.6.2017
28.4.2017 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2017 28.5.2017
27.4.2017 Svazek obcí NY-KO - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 27.5.2017
12.4.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017 31.12.2017
12.4.2017 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017 31.12.2017
7.4.2017 Zápis č. 1/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 7.5.2017
6.4.2017 Změna v rozpočtu Obce Horní Kruty na rok 2017 6.5.2017
6.4.2017 Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017 6.5.2017
6.4.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Horních Krutech dne 20.4.2017 - celá náves, ulička ke hřbitovu, obchod a obecní úřad 6.5.2017
28.3.2017 Rozhodnutí - výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných organismů 28.4.2017
28.3.2017 Oznámení - v Horních Krutech nepoteče dne 31.3.2017 voda. 28.4.2017
23.3.2017 Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu 1.4.2017 23.4.2017
21.3.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná 29.3.2017 21.4.2017
21.3.2017 Obec Horní Kruty - schválený rozpočet na rok 2017 31.1.2018
17.3.2017 Mikroregion Kouřimsko - schválený rozpočet svazku na rok 2017 a schválený rozpočtový výhled na období 2016-2019 17.4.2017
9.3.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Michaelu Sommerovi, která se koná dne 23.3.2017 ve 13:00 a Usnesení, které opravuje datum této dražby 9.4.2017
6.3.2017 Pozvánka na jednání s občany obce Újezdec 6.4.2017
16.2.2017 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných tzv. neznámých vlastníků v katastru nemovitostí. Seznam je dostupný i v xlsx verzi ZDE. 16.3.2017
16.2.2017 Upozornění občanům - platby poplatků za odvoz komunálního odpadu a za psa 16.3.2017
16.2.2017 Oznámení o kácení stromů a možnosti žádosti o dřevo z těchto stromů 16.3.2017
14.2.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje 14.3.2017
27.1.2017 Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí do e-mailové schránky 27.2.2017
17.1.2017 Od středy 18.1.2017 do pátku 20.1.2017 se na Obecním úřadě v Horních Krutech z technických důvodů neúřaduje. 17.2.2017
6.1.2017 Zápis č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 6.2.2017
Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2016 Datum sejmutí
19.12.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 29.12.2016  
19.12.2016 Zápis č. 4/2016 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
13.12.2016 Oznámení - čištění spalinových cest  
5.12.2016 Návrh rozpočtu Obce Horní Kruty na rok 2017 29.12.2016
30.11.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 8.12.2016  
30.11.2016 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - dočasné značení z důvodu stavby vodovodní přípojky pro č.p. 62  
28.11.2016 Oznámení HS Dolní Kruty o konání honu dne 10.12.2016  
23.11.2016 Oznámení - možnost revize kotlů zn. Dakon, Viadrus a Buderus dne 30.11.2016  
21.11.2016 Záměr - prodej pozemku p.č. 241/38 v k.ú. Horní Kruty  
11.11.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 - Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko  
11.11.2016 Myslivecký spolek Diana Rychtářův les - informace o pořádání honů v katastru Horní Kruty, Bohouňovice II, Barchovice a Hryzely  
7.11.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 - Svazek obcí NY-KO  
18.10.2016 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého  
8.10.2016 Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje v obci Horní Kruty  
3.10.2016 Upozornění pro voliče pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - ojedinělý výskyt špatně vytištěných hlasovacích lístků  
3.10.2016 Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu a dopravního značení z důvodu uzavírky silnice č. II/334 u obce Radlice od 3.10.2016 do 30.11.2016  
3.10.2016 Zápis č. 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
27.9.2016 Dodatek č. 1/2016 k Řádu veřejného pohřebiště  
22.9.2016 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  
22.9.2016 Informace o dočasné změně jízdního řádu linky 421 od 3.10.2016 do 10.12.2016 v důsledku uzavírky silnice přes Radlice  
22.9.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje ve dnech 7-8.10.2016  
21.9.2016 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných tzv. neznámých vlastníků v katastru nemovitostí. Seznam je dostupný i v xlsx verzi ZDE.  
21.9.2016 Informace o plánované uzavírce silnice přes obec Radlice a objízdná trasa od 3.10.2016  
13.9.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná dne 22.9.2016  
12.9.2016 Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 17.9.2016  
25.8.2016 Usnesení - odročení dražby nemovité věci st. 178/4 v katastrálním území Horní Kruty č.j. 150 EX 3074/13-69 ze dne 31.5.2016  
25.8.2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Březinka 8.9.2016  
5.8.2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Březinka 23.8.2016  
18.7.2016 Veřejná vyhláška o uložení zásilky pro Petra Slabihouda  
11.7.2016 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba pozemku St. 25 v Horních Krutech jehož součástí je stavba č.p. 22  
11.7.2016 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba pozemku St. 25 v Horních Krutech jehož součástí je stavba č.p. 22  
4.7.2016 Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
1.7.2016 Obecně závazná vyhláška Obce Horní Kruty č. 1/2016 o stanovení školského obvodu spádového a část společného školského obvodu základní školy  
1.7.2016 Záměr - pronájem ploch na vodárně pro telekomunikační účely  
13.6.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve středu 22.6.2016  
10.6.2016

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy

Opatření obecné povahy

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 
3.6.2016 Dražební vyhláška - dražba nemovitosti St. 178/4 v katastrálním území Horní Kruty  
31.5.2016 Oznámení o odečtech odběru elektrické energie ve dnech 6.6., 7.6., 8.6.  
27.5.2016 Závěrečný účet za rok 2015 Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko  
17.5.2016 Závěrečný účet obce Horní Kruty za rok 2015: Hospodaření roku 2015, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
16.5.2016 Záměr - prodej pozemku - část z p.č. 1227 v k.ú. Dolní Kruty  
5.5.2016 Usnesení - Dražební vyhláška o elektronické dražbě dne 7.6.2016. Předmětem dražby je 1/4: pozemku p.č. st.137 včetně stavby budovy č.p.65 a pozemku p.č. 241/17  
29.4.2016 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů pro daň z nemovitých věcí na rok 2016. Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu.

Průvodní dopis

 
25.4.2016 Informace o evidenci pálení s ohledem na „pálení čarodějnic“. Tyto informace jsou vhodné i pro jakékoli jiné pálení hořlavých látek na volném prostranství. Zde je návod na ohlášení pálení HZS Středočeského kraje prostřednictvím prostřednictvím portálu www.hzssck.cz  
20.4.2016 Informace - cestování s dětmi do zahraničí a zde informace z ministerstva vnitrao cestovních dokladech pro děti  
6.4.2016 Zápis č.1/2016 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
4.4.2016

Opatření obecné povahy - zrušení omezení nakládání s povrchovými vodami z vodních toků

 
22.3.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná dne 30.3.2016

 
22.3.2016

Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 2.4.2016

 
18.3.2016

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na mostě v Přestavlkách

 
17.3.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Přestavlky dne 1.4.2016 od 12:00 hod do 15:00 hod

 
3.3.2016

Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2015

Kompletní dokumentace je zveřejněna na úřední desce Obce Ždánice, klikněte ZDE pro přechod na tyto stránky.

 
25.2.2016

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) §64-65 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2016 ve formátu XLSX

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2016 ve formátu PDF

 
23.2.2016 Upozornění občanům - poplatek za svoz odpadu a poplatek za psa za rok 2016  
4.2.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o zpracování Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012-leden 2016)  
4.2.2016 Informace provozovatele Vodos, s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy vyplývající ze Zákona č. 274/2001 Sb. § 36, od.3  
13.1.2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy čj. 148 a 152 a 154/2016 :

Národní plán povodí Labe

Národní plán povodí Odry

Národní plán povodí Dunaje

 
13.1.2016 Oznámení o úpravě ceny vodného od 1.1.2016  
8.1.2016 Zápis č.6/2015 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
6.1.2016 Usnesení - dražební vyhláška - p.č. St. 82 jejíž součástí je stavba - budova číslo popisné 37 v katastrálním území Horní Kruty, obec Horní Kruty  
6.1.2016 Usnesení - dražební vyhláška - 1/2 podílu na p.č. St. 145, p.č. 1268/4, p.č. 1269/3 a p.č. 1271 v katastrálním území Dolní Kruty, obec Horní Kruty  
Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2015 Datum sejmutí
29.12.2015 Obecně závazná vyhláška obce Horní Kruty č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Kruty  
29.12.2015 Obecně závazná vyhláška obce Horní Kruty č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
28.12.2015 Zápis č.5/2015 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
21.12.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná v úterý 29.12.2015  
21.12.2015 Zápis do 1. ročníku Základní školy Horní Kruty se bude konat dne 22.1.2016.  
10.12.2015 Návrh rozpočtu Obce Horní Kruty na rok 2016  
7.12.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve středu 16.12.2015  
3.12.2015 Možnost platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO  
27.11.2015 Rozpočet na rok 2016 - Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko  
24.11.2015 Usnesení - odročení dražebního jednání nařízené usnesením č.j. 067 EX 3148/10-93  
23.11.2015 Návrh rozpočtu roku 2016 - Svazek obcí NY-KO  
3.11.2015 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  
3.11.2015 Usnesení - dražební vyhláška - 1/2 podílu na p.č. St. 145, p.č. 1268/4, p.č. 1269/3 a p.č. 1271 v katastrálním území Dolní Kruty, obec Horní Kruty  
29.10.2015 Oznámení - nabídka čištění spalinových cest  
29.10.2015 Záměr - prodej části pozemku p.č. 1413/1 a 1210  
29.10.2015 Záměr - prodej části pozemku p.č. 2066/1  
29.10.2015 Záměr - prodej části pozemku p.č. 2066/1 a 2066/26  
27.10.2015 Upozornění Úřadu práce ČR - výměna průkazů osob se zdravotním postižením (OZP)  
15.10.2015 Rozhodnutí o uzavírce silnice č. II/334 mezi obcemi Radlice - Horní Kruty od 19.10.2015 do 6.11.2015 (objízdná trasa přes Barchovice)  
29.9.2015 Zápis č.4/2015 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
15.9.2015

Záměr - pronájem obecních pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti v k.ú. Újezdec

 
15.9.2015

Záměr - pronájem obecních pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti v k.ú. Horní Kruty

 
15.9.2015

Záměr - pronájem obecních pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti v k.ú. Dolní Kruty

 
15.9.2015

Záměr - pronájem obecních pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti v k.ú. Bohouňovice II

 
15.9.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 24.9.2015

 
3.9.2015 Zápis č.3/2015 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
2.9.2015

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Březinka, Čekánov, Františkov, Chrastná dne 22.9.2015

 
2.9.2015

Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu

 
17.8.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty

 
17.8.2015

Usnesení - dražební vyhláška - dražba pozemku St.82, jehož součástí je budova č.p. 37 v obci Horní Kruty

 
13.8.2015

Usnesení - dražební vyhláška - dražba 1/2 pozemků St.145, parc. č.1269/3 a parc. č. 1271 v katastrálním území Dolní Kruty

 
4.8.2015

Uzavření pošty v Horních Krutech od 10.8.2015 do 14.8.2015

 
23.7.2015

Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

 
16.7.2015

Veřejná vyhláška: Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čěchy - CZ 02 (dále jen "návrh OOP PZKO CZ02")

Návrh OOP PZKO CZ02

Příloha k návrhu OOP PZKO CZ02 - "PZKO CZ02"

 
15.7.2015 Přerušení dodávky elektřiny v Horních Krutech dne 5.8.2015  
14.7.2015 Omezení nakládání s povrchovými vodami z vodních toků - Veřejná vyhláška  
2.7.2015 Záměr k pronájmu bytu 2+1 v Horních Krutech  
26.6.2015 Zápis č.2/2015 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
24.6.2015 Výsledky ankety : Co nám v naší obci chybí?  
24.6.2015 Informace k výměně občanských průkazů  
8.6.2015 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.5.2015  
8.6.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, která se koná dne 18.6.2015  
5.6.2015 Závěrečný účet za rok 2014 - Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko  
28.5.2015 Odečty odběru elektrické energie v Horních a Dolních Krutech ve dnech 1.6. a 2.6.2015 a V Přestavlkách, Újezdci a Bohouňovicích II. ve dnech 4.6. a 5.6.2015  
26.5.2015 Přerušení dodávky elektřiny v Horních Krutech, Dolních Krutech, Bohouňovicích II., Přestavlkách a Újezdci dne 3.6.2015 od 7:30 - 19:30hod  
15.5.2015 Závěrečný účet Obce Horní Kruty za rok 2014 - Hospodaření roku 2014, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
11.5.2015 Přerušení dodávky elektřiny v Horních Krutech, Dolních Krutech, Bohouňovicích II., Přestavlkách a Újezdci dne 27.5.2015 od 7:30 - 19:30hod  
11.5.2015 Přerušení dodávky elektřiny v Horních Krutech, Dolních Krutech, Bohouňovicích II., Přestavlkách a Újezdci dne 20.5.2015 od 7:30 - 19:30hod  
30.4.2015 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj - nahlédnutí k hromadným předpisným seznamům pro daň z nemovitých věcí na rok 2015  
28.4.2015 Záměr - prodej části pozemku p.č. 2066/2 v k.ú. Bohouňovice  
28.4.2015 Záměr - pronájem bytu 1+1 v Horních Krutech - výzva k podání žádostí  
28.4.2015 Záměr - pronájem obchodu - výzva k podání žádostí  
15.4.2015 Záměr - prodej pozemků v k.ú. Bohouňovice II.  
15.4.2015 Záměr - prodej pozemku p.č. 592 v k.ú. Újezdec u Horních Krut  
3.4.2015 Zápis č.1/2015 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
3.4.2015 Rozhodnutí - Zařazení pozemků p.č. 577 a 578, k.ú. Újezdec u Horních Krut do sítě komunikací III. třídy  
27.3.2015 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 4.4.2015  
18.3.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se koná dne 26.3.2015  
9.3.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny na Březince dne 18.3.2015  
23.2.2015 Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření  
11.2.2015 Záměr - pronájem areálu koupaliště v Bohouňovicích II.  
15.1.2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"  
15.1.2015 Opatření státní veterinární správy - výskyt brucelozy  
7.1.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty č. 6/2014 a Usnesení č. 6/2014 z tohoto zasedání  
Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2014 Datum sejmutí
23.12.2014 Informace o svozu komunálního odpadu během vánočních svátků  
19.12.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná dne 29.12.2014  
12.12.2014 Návrh rozpočtu na rok 2015 - Obec Horní Kruty  
12.12.2014 Záměr - prodej částí z obecních pozemků p.č. 8, 10 a 553 v obci Březinka  
9.12.2014 Rozhodnutí o uzavírce silnice č. III/33425 přes obec Březinka na křižovatku se silnicí II/335  
5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty č. 5/2014 a Usnesení č. 5/2014 z tohoto zasedání  
1.12.2014 Návrh rozpočtu na rok 2015 - Svazek obcí NY-KO  
26.11.2014 Rozpočet na rok 2015 - Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko  
19.11.2014 USNESENÍ - Dražební vyhláška - dražba věcí dne 19.12.2014  
19.11.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty v pátek 28.11.2014  
13.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 6.11.2014  
13.11.2014 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v katastrálním území obce Horní Kruty.  
28.10.2014 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce Horní Kruty  
18.10.2014 Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Horní Kruty - 2. kolo  
12.10.2014 Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Horní Kruty  
12.10.2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Horní Kruty  
12.10.2014 Oznámení o čištění spalinových cest - nabídka od Kominictví Tesařík Josef  
12.10.2014 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.10.2014 v Horních Krutech, Dolních Krutech, Bohouňovicích II., Újezdci, Přestavlkách a Kachních Loužích dne 17.10.2014  
29.9.2014 Záměr - prodej části pozemku p.č. 95/6 v obci Horní Kruty  
25.9.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Horní Kruty a do Senátu Parlamentu České republiky  
12.9.2014 Zápis č. 4/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení č. 4/2014 z tohoto zasedání  
10.9.2014 Oznámení o očkování psů proti vzteklině dne 13.9.2014  
10.9.2014 Rozhodnutí o zařazení pozemků do sítě místních komunikací  
3.9.2014 Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 13.9.2014  
3.9.2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Horních Krutech dne 16.9.2014  
25.8.2014 Volby do zastupitelstva obce Horní Kruty konané ve dnech 10. a 11. října 2014 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků  
19.8.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se bude konat dne 28.8.2014  
7.8.2014 Záměr - Obec Horní Kruty má záměr prodat část z pozemku 244/6 v k.ú. Horní Kruty  
7.8.2014 Záměr - Obec Horní Kruty má záměr pronajmout pozemky: st.135/2, 241/27 a 241/33, vše v k.ú. Horní Kruty  
6.8.2014 Nabídka pozemku k pronájmu v Bohouňovicích II.  
18.7.2014 Informace o seznamu vytvořených vlebních obvodů pro volby do zastupitelstva obce Horní Kruty, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014  
17.6.2014 Dražební vyhláška - 1/2 bytu č. 6 v domě č.p. 85 v Horních Krutech  
10.6.2014 Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
28.5.2014 Oznámení o odečtech elektrické energie 2.6.- 5.6.2014  
28.5.2014 Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Horní Kruty  
19.5.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná dne 29.5.2014  
9.5.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  
6.5.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Kruty za rok 2013  
6.5.2014 Závěrečný účet Obce Horní Kruty za rok 2013  
29.4.2014 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné v Horních Krutech  
29.4.2014 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2014  
25.4.2014 Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2013  
10.4.2014

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Tabulka v excelu se seznamem neoznačených vlastníků. Kde se daná nemovitost nachází můžete vyhledat na stránkách katastru nemovitostí.

 
7.4.2014 Záměr - prodej pozemku v obci Horní Kruty  
7.4.2014 Dražební vyhláška  
7.4.2014 Zápis č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
7.4.2014 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu  
27.3.2014 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření pro předcházení varroázy včel  
27.3.2014 Rozhodnutí o zařazení pozemků do sítě místních komunikací  
21.3.2014 Oznámení o svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů dne 29.3.2014  
17.3.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty ve středu 26.3.2014  
7.3.2014 Návrh rozpočtu Obce Horní Kruty na rok 2014  
6.3.2014 Nařízení Státní veterinární správy k varroáze včel  
7.2.2014 Upozornění - poplatky za psa a poplatky za komunální odpad - nutno uhradit do 28.2.2014  
30.1.2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 19.2.2014 v obcích Horní Kruty, Dolní Kruty, Bohouňovice II., Přestavlky a Újezdec  
30.1.2014 Usnesení č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty a zápis z tohoto zasedání  
24.1.2014 Rozhodnutí - místní komunikace  
15.1.2014 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty ve čtvrtek 23.1.2014  
8.1.2014 Záměr - prodej pozemku p.č. 241/36 a 107/2 v obci Horní Kruty  
8.1.2014 Oznámení - svoz komunálního odpadu 2014 - vždy ve středu ráno  
Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2013 Datum sejmutí
4.12.2013 Rozpočtové provizorium obce Horní Kruty na rok 2014 7. 3 .2014
4.12.2013 Oznámení - možnost objednání čištění spalinových cest 10.12 - 11.12.2013 7. 3 .2014
4.12.2013 Veřejná vyhláška - oznámení zastupitelstva obce - vydání územního plánu Horní Kruty 7. 3 .2014
25.11.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná dne 3.12.2013 7. 3 .2014
25.11.2013 Návrh rozpočtu roku 2014 - Svazek obcí mikroregionu Kouřimska 7. 3 .2014
21.11.2013 Dražební vyhláška - dražba bytu 4+1 v bytovém domě v Horních Krutech č.p. 80 dne 29.1.2014 7. 3 .2014
20.11.2013 Návrh rozpočtu roku 2014 - Svazek obcí NY-KO 7. 3 .2014
04.11.2013 Informace o úplné uzavírce silnice č.III/33328 (Hryzely - směr Zásmuky) a objízdné trase ve dnech 10.11.2013 - 22.12.2013

 

Rozhodnutí o povolení uzavírky

 

7. 3 .2014
26.10.2013 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Horních Krutech

 

7. 3 .2014
26.10.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci Dolní Kruty a Kachních loužích dne 7.11.2013

 

7. 3 .2014
15.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky ve dnech 25.10 a 26.10.2013

 

7. 3 .2014
15.10.2013 Informace o úplné uzavírce silnice č. II/334 v obci Újezdec a objízdné trase ve dnech 21.10 - 25.10. 2013

 

7. 3 .2014
23.9.2013 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 25. a 26.10.2013

 

7. 3 .2014
23.9.2013 Žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu a úplné uzavírce silnice II/334 v obci Radlice od 27.9. do 28.9.2013

 

7. 3 .2014
23.9.2013 Žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu a úplné uzavírce silnice II/334 v obci Újezdec od 25.9. do 26.9.2013

 

7. 3 .2014
23.9.2013 Rozhodnutí o uzavírce silnice I/2 v obci Doubravčany a vední objízdné trasy přes Horní Kruty od 16.9.2013 do 30.11.2013

 

7. 3 .2014
10.9.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve středu 18.9.2013

 

7. 3 .2014
9.9.2013 Oznámení o svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů v sobotu 14.9.2013

 

7. 3 .2014
3.9.2013 Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů

 

7. 3 .2014
20.8.2013 Záměr k pronájmu bytu 3+1 v Horních Krutech č.p. 85 - výzva k podání žádostí do 6.září 2013

 

7. 3 .2014
20.8.2013 Dražební vyhláška - Repro Genius - 5ks

 

7. 3 .2014
25.7.2013 Žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu a úplné uzavírce silnice - Bohouňovice -II

 

7. 3 .2014
25.7.2013 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci změny honitby Buda

 

7. 3 .2014
25.7.2013 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci změny honitby Bohouňovice II

 

7. 3 .2014
25.7.2013 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci změny honitby

 

7. 3 .2014
11.7.2013 Záměr - prodej části pozemku p.č. 241/37

 

7. 3 .2014
29.6.2013 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.

 

7. 3 .2014
21.6.2013 Oznámení krajské hygienické stanice - bezplatné vyšetření kvality vody v zaplavených studních zásobujících trvale obydlené objekty.

 

7. 3 .2014
11.6.2013 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2012. Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Zpráva o přezkoumání kospodaření svazku

7. 3 .2014
10.6.2013 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření varroázy včel ve Středočeském kraji 7. 3 .2014
10.6.2013 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná dne 19.6.2013 od 19:00hod 7. 3 .2014
3.6.2013 Dražební vyhláška - opakovaná dražba - elektronická - dům č.p. 28 v Horních Krutech a přilehlé pozemky. 7. 3 .2014
23.5.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Kruty za rok 2012 7. 3 .2014
23.5.2013 Závěrečný účet Obce Horní Kruty za rok 2012 7. 3 .2014
23.5.2013 Oznámení o odečtech odběrů elektrické energie ve dnech 3-6.6.2013 7. 3 .2014
23.5.2013 Oznámení o svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů dne 1.6.2013 7. 3 .2014
2.5.2013 Veřejná vyhláška o hromadném předpisném seznamu k dani z nemovitostí za rok 2013 7. 3 .2014
13.3.2013 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve středu 27.3.2013 od 19:00 hod. 7. 3 .2014
13.3.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 28.3.2013 od 7:30 - 13:00 hod v Horních Krutech, Dolních Krutech, Přestavlkách, Bohouňovicích II a Újezdci 7. 3 .2014
5.3.2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 pro Obec Horní Kruty 7. 3 .2014
4.3.2013 Záměr - pronájem koupaliště v Bohouňovicích II. na letní sezóny 2013-2015 7. 3 .2014
27.2.2013 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronické dražby) 7. 3 .2014
27.2.2013 Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 8.2.2013 7. 3 .2014
28.1.2013 Změna úředních hodin Úřadu práce České republiky 7. 3 .2014
27.1.2013 Výsledky druhého kola voleb prezidenta České republiky v Horních Krutech 7. 3 .2014
24.1.2013 Vyhlášení smogové situace 7. 3 .2014
14.1.2013 Výsledky zkoušky vody - odběr v ZŠ Horní Kruty 7. 3 .2014
14.1.2013 Oznámení o době a místě konání voleb - II. kolo prezidentské volby 7. 3 .2014
12.1.2013 Výsledky prvního kola prezidentských voleb v Horních Krutech 7. 3 .2014
7.1.2013 Zápis do 1. ročníku Základní školy v Horních Krutech 7. 3 .2014
Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2012 Datum sejmutí
20.12.2012 Rozpočtové provizorium na rok 2013 7. 3 .2014
17.12.2012 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky 7. 3 .2014
3.12.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná dne 12.12.2012 od 19:00hod. 7. 3 .2014
27.11.2012 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky 7. 3 .2014
19.11.2012 Svazek obcí NYKO - Návrh rozpočtu roku 2013 7. 3 .2014
14.11.2012 USNESENÍ o odročení elektronické dražby na 13.12.2012: Rodinný dům Újezdec č.p. 5 a zemědělský pozemek - podíl 1/2. 7. 3 .2014
6.11.2012 Oznámení o možnosti čištění spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 ve dnech 19.11. - 21.11.2012 v obci Horní Kruty. 7. 3 .2014
5.11.2012 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Rozpočet na rok 2013 a Rozpočtový výhled Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko na období 2013-2016 7. 3 .2014
30.10.2012 Záměr - prodej pozemku p.č. 581/8 o výměře 49m2 v k.ú. Újezdec, v obci Újezdec 7. 3 .2014
30.10.2012 Záměr - prodej pozemku p.č. 1450/4 o výměře 33m2 v k.ú. Dolní Kruty, v obci Přestavlky 7. 3 .2014
24.10.2012 Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., pozemek číslo 328/3 7. 3 .2014
17.10.2012 Posuzování vlivů koncepce "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - předání závěru zjišťovacího řízení 7. 3 .2014
15.10.2012 Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v Obci Horní Kruty 7. 3 .2014
9.10.2012 Dražební vyhláška - elektronická dražba - rodinný dům v Horních Krutech č.p. 28 a přilehlé pozemky 7. 3 .2014
9.10.2012 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 7. 3 .2014
27.9.2012 OZNÁMENÍ O MÍSTĚ A DOBĚ KONÁNÍ VOLEB do Zastupitelstva Středočeského kraje 7. 3 .2014
20.9.2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA: Rodinný dům Újezdec č.p. 5 a zemědělský pozemek - podíl 1/2. 7. 3 .2014
20.9.2012 MIMOŘÁDNÁ SITUACE - OTRAVY METYLALKOHOLEM: Upozorňujeme občany na potřebu vyvarovat se konzumaci lihovin, zejména z neověřených a neidentifikovatelných balení. 7. 3 .2014
17.9.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty, které se koná dne 26.9.2012 7. 3 .2014
17.9.2012 Oznámení o očkování psů proti vzteklině, které se koná 23.9.2012 7. 3 .2014
12.9.2012 Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 22.9.2012 7. 3 .2014
24.8.2012 Nabídka pronájmu bytu - Horní Kruty č.p. 57 7. 3 .2014
21.8.2012 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje" 7. 3 .2014
10.8.2012 Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999Sb. , pordobnější informace a podmínky ZDE 7. 3 .2014
17.7.2012 Veřejná vyhláška - Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání k návrhu územního plánu 7. 3 .2014
9.7.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Přestavlkách 20.7.2012 od 12:00 do 15:00 7. 3 .2014
9.7.2012 Oznámení o vydávání sKARTY od 1.7.2012 7. 3 .2014
18.6.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty, které se koná dne 27.6.2012 7. 3 .2014
6.6.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Kruty za rok 2011 7. 3 .2014
6.6.2012 Závěrečný učet obce Horní Kruty za rok 2011 7. 3 .2014
1.6.2012 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Újezdec u Horních Krut obce Horní Kruty 7. 3 .2014
30.5.2012 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2011 7. 3 .2014
30.5.2012 Záměr pronájmu obecního bytu v Horních Krutech č.p. 75 7. 3 .2014
30.5.2012 Záměr pronájmu obecního bytu v Horních Krutech č.p. 57 7. 3 .2014
30.5.2012 Záměr pronájmu obecního bytu v Bohouňovicích II. č.p. 51 7. 3 .2014
25.5.2012 Ve dnech 4. 6. - 7.6.2012 proběhne odečet elektrické energie v obcích H. Kruty, D. Kruty, Přestavlky, Bohouňovice II a Újezdec. 7.3.2014
25.5.2012 Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle §7 zákona č. 95/1999 Sb. - Nabídka byla zrušena. 7.3.2014
16.5.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná dne 28.5.2012 7.3.2014
3.5.2012 Nabídka pozemku k pronájmu - Dolní Kruty 7.3.2014
19.4.2012 Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2011 7.3.2014
16.4.2012 Informace o evidenci pálení prostřednictvím internetu - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 7.3.2014
16.4.2012 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam pro daň z nemovitostí 2012 7.3.2014
3.4.2012 Oznámení o plánované uzavírce silnice Hryzely - Barchovice 7.3.2014
3.4.2012 Oznámení o plánované uzavírce silnice Horní Kruty - Bohouňovice II. 7.3.2014
30.3.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu - Výzva k podání nabídky na výměnu oken a vstupních dveří MŠ Horní Kruty

Příloha č.1: Rozměry oken

Příloha č.2: Krycí list nabídky

Příloha č.3: Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č.4: Návrh smlouvy o dílo

7.3.2014
30.3.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu - Výzva k podání nabídky na výměnu oken a vstupních dveří ZŠ Horní Kruty

Příloha č.1: Rozměry oken

Příloha č.2: Krycí list nabídky

Příloha č.3: Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č.4: Návrh smlouvy o dílo

7.3.2014
30.3.2012 Oznámení o svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů dne 7.4.2012 7.3.2014
30.3.2012 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 7.3.2014
21.3.2012 Záměr - pronájem koupaliště v Bohouňovicích II. 7.3.2014
21.3.2012 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná dne 29.3.2012 7.3.2014
26.2.2012 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro Petru Novákovou 7.3.2014
21.2.2012 Upozornění občanům - platba poplatku za odvoz komunálního odpadu a poplatku za psa 7.3.2014
9.2.2012 Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje 7.3.2014
6.2.2012 Usnesení o odročení dražebního jednání na bytovou jednotku č. 85/6 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy 7.3.2014
5.2.2012 Exekuční příkaz a dražební vyhláška na podíl rodinného domu č.p. 5 v Újezdci 7.3.2014
5.2.2012 Dražební vyhláška na DVD Sencor 7.3.2014
Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2011 Datum sejmutí
4.1.2012 Dražební vyhláška na bytovou jednotku č. 85/6 v bytovém domě č.p. 85 v Horních Krutech 7.3.2014
21.12.2011 PF 2012 7.3.2014
21.12.2011 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obce Horní Kruty, území Bohouňovice II. 7.3.2014
21.12.2011 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obce Horní Kruty, území Horní Kruty 7.3.2014
21.12.2011 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obce Horní Kruty, území Dolní Kruty 7.3.2014
19.12.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná dne 29.12.2011 7.3.2014
13.12.2011 Obec Horní Kruty - Návrh rozpočtu na rok 2012 7.3.2014
24.11.2011 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Návrh rozpočtu na rok 2012 7.3.2014
14.11.2011 Dražební vyhláška 7.3.2014
14.11.2011 Návrh rozpočtu Svazku obcí NYKO na rok 2012 7.3.2014
14.11.2011 Pozemkový fond: Nabídka pozemků k pronájmu 7.3.2014
31.10.2011 Oznámení o zrušení živnostenských oprávnění fyzické osobě: Janu Břečkovi 7.3.2014
30.10.2011 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Bohouňovicích II. dne 15.11.2011. 7.3.2014
24.10.2011 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - do 15.11.2011 7.3.2014
24.10.2011 Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který se koná v sobotu 29.10.2011 7.3.2014
13.10.2011 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí pro obce Bohouňovice II, Horní Kruty a Dolní Kruty 7.3.2014
12.10.2011 Záměr prodeje pozemku v Dolních Krutech 7.3.2014
21.9.2011 Oznámení o změně svozového dne popelnic - nově bude svoz prováděn ve STŘEDU 7.3.2014
21.9.2011 Oznámení o revizích komínů ve dnech 4.10. - 6.10. 2011 7.3.2014
19.9.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 27.9.2011 7.3.2014
14.9.2011 17.9.2011 probíhá očkování psů proti vzteklině. Rozpis naleznete v přiloženém dokumentu. 7.3.2014
3.9.2011 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (Březinka 12.9.2011) 7.3.2014
22.7.2011 Upozornění na výskyt arzenu ve studni v Bohouňovicích II. 7.3.2014
29.6.2011 Informace o územním plánu Horní Kruty dotovaného ze strukturálního fondu ERDF 7.3.2014
21.6.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 29.6.2011 7.3.2014
13.6.2011 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 7.3.2014
13.6.2011 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2010 7.3.2014
5.6.2011 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Dolních Krutech dne 8.6.2011 18.6.2011
25.5.2011 Oznámení o odečtech elektroměrů 6.6.-9.6.2011 18.6.2011
15.5.2011 Oznámení o svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů dne 21.5.2011 18.6.2011
10.5.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 18.5.2011 18.6.2011
28.4.2011 Závěrečný účet obce za rok 2010 18.6.2011
21.4.2011 Veřejná vyhláška - hromadný předpis daně z nemovitostí k nahlédnutí 18.6.2011
21.4.2011 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Újezdci dne 4.5.2011 18.6.2011
17.4.2011 Veřejná vyhláška - zeměměřičské práce v Horních Krutech 18.6.2011
17.4.2011 Upozornění - 21.4.2011 od 9:00 do 15:00 nepoteče v Horních Krutech voda 18.6.2011
13.4.2011 Veřejná vyhláška - oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v obvodu Kouřim obdrží lesní hospodářskou osnovu 18.6.2011
4.4.2011 Nabídka pronájmu obecního bytu 1+1 č.p. 57 18.6.2011
4.4.2011 ZÁMĚR - prodej pozemku v k.ú. Bohouňovice II. 18.6.2011
4.4.2011 ZÁMĚR - pronájem areálu koupaliště na letní sezónu 2011 18.6.2011
4.4.2011 Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje středočeského kraje 18.6.2011
4.4.2011 ZÁMĚR - pronájem pozemku v k.ú. Dolní Kruty 18.6.2011
20.3.2011 Kontakty na detašované pracoviště ČSÚ Kolín 18.6.2011
14.3.2011 Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO 18.6.2011
13.3.2011 Český statistický úřad zaslal opravenou verzi vymezení sčítacích obvodů. Oproti minulé verzi budou sčítání v některých vesnicích zajišťovat dva komisaři. Níže tedy naleznete nové vymezení sčítacích obvodů dle čísel popisných ( seznam sčítacích obvodů ZDE) na území obce Horní Kruty se jmény a příjmeními sčítacích komisařů, čísel jejich služebních průkazů a telefonního čísla řídícího pracoviště pro:

Bohouňovice II

Dolní Kruty

Horní Kruty

Přestavlky

Újezdec

18.6.2011
10.3.2011 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve středu 23.3.2011. Pozvánka v pdf ZDE. 18.6.2011
6.3.2011 Vymezení sčítacích obvodů dle čísel popisných ( seznam sčítacích obvodů ZDE) na území obce Horní Kruty se jmény a příjmeními sčítacích komisařů, čísel jejich služebních průkazů a telefonního čísla řídícího pracoviště pro:

Bohouňovice II

Dolní Kruty

Horní Kruty

Přestavlky

Újezdec

18.6.2011
6.3.2011 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice 18.6.2011
12.2.2011 Oznámení o poplatcích za odvoz komunálního odpadu a poplatcích za psa 18.6.2011
31.1.2011 Usnesení - dražební vyhláška 18.6.2011
31.1.2011 Oznámení rodičům Zápis do Mateřské školy v Horních Krutech 18.6.2011
Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2010 Datum sejmutí
22.12.2010 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 9.1.2011
14.12.2010 Návrh rozpočtu Obce Horní Kruty pro rok 2011 9.1.2011
23.11.2010 Svazek obcí NYKO - Návrh rozpočtu roku 2011 9.1.2011
03.11.2010 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horní Kruty 21.11.2010
24.10.2010 Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu 21.11.2010
24.10.2010 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 21.11.2010
16.10.2010 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Horní Kruty 21.11.2010
16.10.2010 Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ 21.11.2010
27.9.2010 Oznámení o době a místě konání voleb 21.11.2010
16.9.2010 Očkování psů 16.10.2010
16.9.2010 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty, které se koná v pondělí 20.9.2010 16.10.2010
31.8.2010 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Horní Kruty 16.10.2010
22.8.2010 Opatření Krajské hygienické stanice - ukončení zákazu koupání 16.10.2010
16.8.2010 Veřejná Vyhláška - oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání ÚZEMNÍHO PLÁNU SKVRŇOV 16.10.2010
15.8.2010 Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - katastrální území Újezdec 16.10.2010
15.8.2010 Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - katastrální území Dolní Kruty 16.10.2010
15.8.2010 Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - katastrální území Bohouňovice II 16.10.2010
15.8.2010 Opatření Krajské hygienické stanice - ZÁKAZ KOUPÁNÍ Hradišťko 16.10.2010
5.8.2010 Nabídka pozemků k pronájmu - ÚP Kutná Hora 16.10.2010
5.8.2010 Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - katastrální území Horní Kruty 16.10.2010
21.7.2010 Oznámení o počtu volebních obvodů a počtu členů zastupitelstva a Oznámení občanům 16.10.2010
12.7.2010 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty, které se koná v úterý 20.7.2010 16.10.2010
3.6.2010 Oznámení o odečtech elektrické energie 18.7.2010
29.5.2010 Výsledky hlasování ve volbách do Parlamentu České republiky, které proběhlo ve dnech 28.5.-29.5.2010 ve volebním okrsku Horní Kruty 18.7.2010
16.5.2010 USNESENÍ - Dražební vyhláška (1/10 bytu č. 78/1 v Horních Krutech) 18.7.2010
14.5.2010 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty 18.7.2010
12.5.2010 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 18.7.2010
4.5.2010 Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 18.7.2010
4.5.2010 Závěrečný účet Obce Horní Kruty za rok 2009 18.7.2010
2.5.2010 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 8.5.2010 18.7.2010
12.4.2010 Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím 18.7.2010
12.4.2010 Nařízení Státní veterinární správy 18.7.2010
6.4.2010 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 18.7.2010
20.3.2010 Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2009 18.7.2010
15.3.2010 Záměr - prodej pozemku p.č. 1426/2 v k.ú. Dolní Kruty 18.7.2010
5.3.2010 Záměr - pronájem koupaliště v Bohouňovicích II na letní sezónu 2010 16.5.2010
28.2.2010 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty 7.3.2010
4.2.2010 Lyžařský zájezd do Rakouska - nabídka 7.3.2010
4.2.2010 Soutěž na návrh grafické podoby značky pro propagaci regionu Podlipansko pro účely cestovního ruchu 7.3.2010
4.2.2010 Podlipanská kuchařka 7.3.2010
4.1.2010 Záměr - prodej pozemku p.č. 2066/1 v k.ú. Bohouňovice II 7.3.2010
Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2009 Datum sejmutí
9.12.2009 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 4.2.2010
1.12.2009 Návrh rozpočtu Obce Horní Kruty na rok 2010 4.2.2010
26.11.2009 Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO 4.2.2010
9.11.2009 Rozpočet na rok 2010 Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko 4.2.2010
8.11.2009 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 4.2.2010
4.11.2009 Veřejná obchodní soutěž 4.2.2010
26.10.2009 Svoz nebezpečného odpadu 4.2.2010
5.10.2009 Vyhláška - doručení daňové písemnosti 4.2.2010
4.10.2009 Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů 4.2.2010
18.9.2009 Přerušení dodávky elektrické energie 14.11.2009
18.9.2009 Očkování psů proti vzteklině 14.11.2009
10.9.2009 Záměr - prodej pozemku p.č. 2066/1 v k.ú. Bohouňovice II. 14.11.2009
10.9.2009 Záměr - prodej části pozemku p.č. 546/1 v k.ú. Újezdec 14.11.2009
5.9.2009 Nařízení města Kolína číslo 3/2009 14.11.2009
25.8.2009 Nabídka bytu 2+1 v Horních Krutech 14.11.2009
12.7.2009 Informace o chytání ryb - POVOLENKA pro děti do 15 let. 14.11.2009
9.9.2009 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - staženo 10.9.2009
8.8.2009 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 25.8.2009
18.7.2009 Oznámení o uložení písemnosti 25.8.2009
4.7.2009 Usnesení - dražební vyhláška - LCD TV, dražba dne 23.7.2009 25.8.2009
9.5.2009 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty, které se koná ve středu 13.5.2009 23.5.2009
25.4.2009 Oznámení o svozu nebezpečných odpadů 23.5.2009
25.4.2009 Závěrečný účet za rok 2008 23.5.2009
20.4.2009 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Volby do Evropského parlamentu 23.5.2009
18. 4. 2009 ZÁMĚR - prodej pozemků v k.ú. Dolní Kruty. 23.5.2009
6. 4. 2009 Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávnným osobám a právním nástupcům 6.5.2009
23.5.2008 Výměna občanských průkazů - konec platnosti k 31.12.2008 4.4.2009
21.3.2009 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 24.3.2009 4.4.2009
21.3.2009 Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO 4.4.2009
14.3.2009 Nařízení města Kolína č. 1/2009 4.4.2009
14.2.2009 Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší obci? 4.4.2009
Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2008 Datum sejmutí
13.12.2008 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 1.1.2009
6.12.2008 Upozornění pro poplatníky daně z nemovitosti 1.1.2009
6.12.2008 Návrh rozpočtu 2009 20.12.2008
15.11.2008 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty 29.11.2008
8.11.2008 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Přestavlky 19.11.2008 29.11.2008
8.11.2008 Oznámení o svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů 29.11.2008
1.11.2008 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.11.2008
25.10.2008 25.10.2008 - Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 24. a 25. října 2008 v obci Horní Kruty 29.11.2008
18.10.2008 Výsledky voleb do Senátu ČR a zastupitelstva Středočeského kraje v obci Horní Kruty 29.11.2008
18.10.2008 Přesunutí odboru státní sociální podpory z Kouřimi do Kolína 29.11.2008
6.10.2008 Nabídka pronájmu obecního bytu - Bohouňovice II 4.4.2009
1.10.2008 Oznámení o době a místě konání voleb 8.11.2008
27.9.2008 Informace - V obci Škvrňov je k nahlédnutí návrh zadání územního plánu. 8.11.2008
16.9.2008 Záměr - prodej pozemku p.č. 1413/3 v k.ú. Dolní Kruty 8.11.2008
16.9.2008 Záměr - prodej pozemku st. 58 v k.ú. Bohouňovice II 8.11.2008
2.8.2008 Oznámení - územní plán 8.11.2008
5.9.2008 Přestavlky - Přerušení dodávky ELEKTŘINY 27.9.2008
6.8.2008 POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná 14.8.2008 15.8.2008
2.8.2008 Dražební vyhláška - 21.8.2008 v 10.00 hod., Horní Kruty 28 15.8.2008
4.7.2008 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 15.8.2008
13.6.2008 Usnesení - dražební vyhláška konaná dne 17.07.2008 v Horních Krutech 9.8.2008
13.06.2008 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko 4.7.2008
31.5.2008 Zápis za zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22.5.2008 4.7.2008
23.5.2008 Sběr kovového šrotu 13.06.2008
23.5.2008 Záměr prodeje pozemku 13.06.2008
23.4.2008 Záměr prodeje pozemků 13.06.2008
18.4.2008 Pozvánka na Komplexní vzdělávací program Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko - Změna termínů 13.06.2008
16.5.2008 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty  - 22.5.2008 23.5.2008
26.4.2008 Nařízení města Kolín - Tržní řád: 23.5.2008
14.4.2008 Vyhláška k vyměření daně z nemovitosti na rok 2008.  Každý poplatník dostane složenku domů do schránky a to nejpozději do 15.5.2008, jak bylo uvedeno zde. 23.5.2008
28.3.2008 Nařízení krajské veterinární správy pro středočeský kraj č.6/ 2008 16.5.2008
28.3.2008 Nařízení krajské veterinární správy pro středočeský kraj č.5/2008 16.5.2008
22.3.2008 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 29.3.2008

POZOR!!! Odpad nutno předat osobně, jinak nebude odvezen!

18.4.2008
22.3.2008 Za hezké a čisté okolí - POZVÁNKA na 29.3.2008 18.4.2008
7.3.2008 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty dne 18.3.2008 18.4.2008
1.3.2008 Návrh rozpočtu na rok 2008 18.4.2008
1.3.2008 Závěrečný účet za rok 2008 18.4.2008
14.2.2008 Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2007 28.2.2008
26.1.2008 Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích neziskové sféry a rekvalifikace 18.4.2008
23.1.2008 Oznámení o uložení písemností 18.4.2008
18.1.2008 Dražební vyhláška - 21.2.2008 - Horní Kruty 85 18.4.2008
Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2007 Datum sejmutí
17.11.2007 Komplexní vzdělávací program pro občany Kouřimska 22.3.2008
17.11.2007 Upozornění pro poplatníky daně z nemovitostí 22.3.2008
30.11.2007 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4.12.2007 7. 3 .2014
30.11.2007 Svazek obcí NYKO - návrh rozpočtu roku 2008 7. 3 .2014
19.10.2007  Upozornění pro majitele a uživatele pozemků na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. 7. 3 .2014
15.9.2007 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 25.9.2007 7. 3 .2014
14.9.2007 Dražební vyhláška 7. 3 .2014
3.9.2007 Nabídka zemědělských pozemků - PK 1253 7. 3 .2014
17.8.2007 Pozemkový fond - Veřejná nabídka pozemků - PK 1049 7. 3 .2014
15.8.2007 Pozemkový fond - Obchodní veřejná soutěž - Travní porost PK 1150/1 7. 3 .2014
29.6.2007 Oznámení o uložení písemností 7. 3 .2014
28.6.2007 Celkové vyúčtování za vodné a stočné 7. 3 .2014
15.6.2007 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva dne 21.6.2007 7. 3 .2014
11.6.2007 Nabídka pozemků určených k prodeji 7. 3 .2014
8.6.2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Kruty 7. 3 .2014
8.6.2007 Závěrečný účet za rok 2007 7. 3 .2014
8.6.2007 Turnaj v pozemním hokeji dne 23.6.2007 7. 3 .2014
2.6.2007 Nařízení krajské veterinární správy pro středočeský kraj 7. 3 .2014
2.6.2007 Oznámení o zveřejnění předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami 7. 3 .2014
25.5.2007 Zavedení Středočeského integrovaného systému 7. 3 .2014
25.5.2007 Dražební vyhláška 7. 3 .2014
18.5.2007 Dražební vyhláška 7. 3 .2014
18.5.2007 Oznámení o zamýšleném převodu orné půdy 7. 3 .2014
20.4.2007 OZNÁMENÍ o zveřejnění předběžných významných problémů nakládání s vodami a VÝZVA k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody 30.9.2007
8.6.2007 Rybářské závody dne 9.6.2007 7. 3 .2014
25.5.2007 Dětský den 4.5.2007 7. 3 .2014
3.3.2007 Poplatky za odvoz komunálního odpadu a psa za rok 2007 7. 3 .2014
19.3.2007 Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků 7. 3 .2014
9.3.2007 Oznámení o svozu nebezpečných odpadů dne 21.4.2007 7. 3 .2014
26. 1.2007 Veřejná nabídka pozemků určená k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům 7. 3 .2014
20.4.2007 Dražební vyhláška 7. 3 .2014
15.2.2007 Návrh rozpočtu obce pro rok 2007 - příjmy (str. 1,2) a výdaje (zde) 7. 3 .2014
  8. 2.2007 Nabídka obecního bytu v Horních Krutech 7. 3 .2014
  5. 2.2007 Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji 7. 3 .2014
26. 1.2007 Nouzový stav - Rozhodnutí vlády České republiky (25.1. - 5.2. 2007) 7. 3 .2014
20.4.2007 Dražební vyhláška 7. 3 .2014
15.2.2007 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty 22.2.2007 7. 3 .2014
23.2.2007 Pozvánka na Dětskou show v pátek 2.března 2007 7. 3 .2014
Datum vyvěšení Dokumenty z roku 2006 Datum sejmutí
28.12.2006 Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 7/2006 (příloha zde) 28. 1.2007
20.12.2006 Pozvánka na  zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty dne 27.12.2006 7. 3 .2014
10.11.2006 Oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení 7. 3 .2014
 6.11.2006 Rezignace na mandát člena zastupitelstva 7. 3 .2014
  3.11.2006 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty 7. 3 .2014
23.10.2006 Výsledky komunálních voleb 2006 7. 3 .2014
20.10.2006 Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. §7 20.11.2006
 5.10.2006 Oznámení o místě a době konání voleb 7. 3 .2014
13.9.2006 Sběr nebezpečného odpadu dne 23.9.2006 7. 3 .2014
29.7.2006 Určení volebních obvodů a počtů členů zastupitelstva 7. 3 .2014
26.7.2006 Oznámení - Petice podporující kandidaturu kandidátů pro volby do zastupitelstva obce 7. 3 .2014
12.6.2006 Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu V. Kopty 7. 3 .2014
   3.6.2006 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2006 7. 3 .2014