Povinně zveřejňované informace:

dle ustanovení zákona č.106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Horní Kruty

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Horní Kruty vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 5 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

 

3. Organizační struktura

Starosta: Bohuslav Vedral

Místostarosta: Ing. Lucie Sepekovská

Zastupitelstvo obce:   Eva Borovičková, Václav Diviš, Ing. Petr Kvasil, Antonín Moravec, Ing. František Moravec, Ing. Lucie Sepekovská, Bohuslav Vedral

 

4. Kontaktní spojení

Obec Horní Kruty

 

Horní Kruty 76

281 46

Tel./fax: 321796921

oficiální e-mail: obec@hornikruty.cz

e-mail pro podatelnu: podatelna@hornikruty.cz

Datová schránka: hzeaufk

web: http://www.hornikruty.cz

Adresa profilu zadavatele veřejných zakázek: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-horni-kruty

   

Úřední hodiny:

Po:     8.00. - 17.00.

St:      8.00. - 17.00.

Út, Čt, Pá:      po dohodě

 

5. Případné platby můžete poukázat na:

Komerční banka a.s.

pobočka Kolín (Kutnohorská 273, 280 78  Kolín)
č.ú. 8920151/0100

 

6. IČO

00235385

 

7. DIČ

Není

 

8. Rozpočet obce

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2019-2022 ZDE

Schválený rozpočet na rok 2020 - ZDE

Schválený rozpočet na rok 2019 - ZDE

- Rozpočtové opatření č. 1/2019 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 2/2019 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 3/2019 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 4/2019 ZDE

 

9. Žádosti o informace

písemným dotazem na adresu obce Horní Kruty

písemným dotazem prostřednictvím e-mailové adresy podatelna@hornikruty.cz

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemnou formou na adresu obce Horní Kruty

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

 

12. Formuláře

Formulář - žádost o povolení kácení dřevin

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Z důvodu aktuálnosti a úplnosti informací odkazujeme na Portál veřejné správy České republiky.

 

14. Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy, kterými se řídí obec Horní Kruty.

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky.

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, případně formou e-mailových dotazů. O poskytnutí takovýchto žádosti se záznam nepořizuje.

V Horních Krutech dne 21.3.2017
Pavel Hošta, starosta obce

 

17. Seznam organizací

Příspěvkové organizace:

Mateřská škola Horní Kruty

IČO: 75034344

Adresa: Horní Kruty 82, 281 46

Ředitelka: Radka Vedralová

Telefon: 321796919

Email: mshornikruty@seznam.cz

 

Základní škola Horní Kruty

IČO: 750 34 336, DIČ: CZ 750 34 336

Adresa: Horní Kruty 29,  PSČ 281 46

Ředitelka školy: PaedDr. Dana Oplová

Telefon: 321 796 926, 728 603 443

Email : zs.hornikruty@tiscali.cz, zs@hornikruty.cz