Obec Horní Kruty
Horní Kruty

Informace k projektové dokumentaci na výstavbu kanalizace a ČOV

Vážení obyvatelé, jak jste si možná všimli na úřední desce, bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu kanalizace a ČOV. ČOV je plánována na okraji Bohouňovic II. Kapacita ČOV by měla být dostačující pro všechny domy v katastru naší obce. Vzhledem k velké vzdálenosti a vysokým stavebním nákladům se nebude budovat kanalizace v místní části Újezdec a Březinka a k některým objektům mimo intravilán obce (např. samota Kamenná, Horní Kruty č.p. 92 a 43).

Domy, které nebudou připojeny na kanalizaci, budou mít i nadále jímky a z těchto jímek budou moci splaškové vody odvážet fekálními vozy do budoucí čistírny odpadních vod v Bohouňovicích II. Většina domů v naší obci bude přímo připojena na kanalizační stoky, jedná se o místní části Horní Kruty, Dolní Kruty, Bohouňovice II a Přestavlky.

Aktuální stav projektu je takový, že bylo vydáno územní rozhodnutí na gravitační kanalizaci, výtlačné řady a čerpací stanice. To znamená, že byly umístěny stoky do pozemků dle katastru nemovitosti. Projektanti nyní pracují na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. V současné době nejsou ještě vyprojektovány podélné profily stok (výškové umístění).

Obecné zásady odkanalizování budou následující:

 • stoky povedou v komunikacích vždy v ose jednoho jízdního pruhu
 • u jednopruhových komunikací v ose komunikace
 • minimální hloubka dna stok bude –2,1m pod povrchem komunikace, maximální do 3,5m
 • profil stok bude 250mm
 • stoky budou z trubek plastových, žebrovaných (PP, SN12)
 • přípojky kanalizace se budou napojovat kolmo na stoku
 • profil přípojek bude 150mm, materiál PVC-KG
 • hloubka přípojky musí být na hranici pozemku –1,8m (aby podešla vodovod)
 • kanalizační přípojky se budou skládat z domovní části (od domu po hranici pozemku) a z veřejné části (od hranice pozemku do stoky)
 • domovní část si bude hradit majitel nemovitosti
 • za hranicí pozemku by měla být revizní šachta (kruhová průměr 800mm nebo obdélníková 900 x 600mm)
 • pro projekt k územnímu řízení byly předpokládány veřejné části přípojek vždy na osu vrat nebo vjezdu.

V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) se budou výškově umísťovat stoky a kreslit podélné profily, tomu bude předcházet průzkum jednotlivých nemovitostí (hloubka a poloha přípojek).

Průzkumy jednotlivých nemovitostí se předpokládají v jarních měsících 2020. Zatím tedy z Vaší strany nemusíte činit žádné kroky. Vyčkejte prosím, až vyvěsíme termíny pro průzkum nemovitostí. Termínů bude asi více a vyhlásíme je s dostatečným předstihem. Následně si osobně s projektanty u Vaší nemovitosti domluvíte přesnou polohu Vaší budoucí přípojky na kanalizaci.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka

Datum vložení: 8. 2. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 7. 2020 15:12

Život v obci

Opravy sokolovny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Pokud Vás nebaví neustále kontrolovat, zda je na našich stránkách něco nového a zároveň nechcete přijít o dění v obci, kde bydlíte, vyplňte výše Váš e-mail a my Vás budeme pravidelně informovat.

Plánované odstávky elektřiny v naší obci:

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Jsme členem