Obec Horní Kruty
Horní Kruty

Dolní Kruty - Křížový kámen na Krakovci

Křížový kámen na Krakovci 1

Kámen je usazen vedle autobusové zastávky, což bylo zřejmě místo, kde původně celá staletí stával. Na zastávce je umístěna i informační tabulka o historii tohoto kamene. V kameni je vytesán maltézský kříž. Jeho původ a původní účel je nejasný, ale i tak tvoří část historie naší obce a jsme rádi, že je zpět na svém místě.

Jedná se pravděpodobně o pamětní nebo hraniční kámen blíže neurčeného stáří. O původu kamene se traduje několik příběhů.

První možností je, že se jedná o kámen raně středověkého původu. Zde na Krakovci byl posvátný březový háj, kde bylo pravděpodobně i obětiště. Staří Čechové i Zličané se po pokřesťanštění přidržovali svých pohanských zvyků. Aby se zabránilo uctívání starých model, nařídila knížecí nebo i církevní vrchnost stavěti na bývalých obětištích tzv. "baby", to jsou velké pískovcové opracované kameny, na čelní straně s vytesaným maltézským křížem. Takováto baba, podle ústního podání, prý byla vztyčena v raných dobách křesťanských i na Krakovci.

Další teorií je, že pochází z dob napoleonských válek. O původu kamene se vypravuje: "Když po porážce Napoleonově táhli Rusové na Paříž a proudy vojska procházely Čechami, zemřel u Krut vysoký ruský důstojník a byl pochován na místě, které je označeno kamenem."

Kámen zde ležel věky až do roku 1988. Tehdy byl při budování autobusové zastávky vyrván ze země nesvědomitým bagristou a zahrnut zeminou. Čtvrt století se považoval za ztracený. Byl znovu objeven při výkopových pracích u domu č.p. 48 v Dolních Krutech a v roce 2019 opět usazen do terénu poblíž původního umístění.

Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka

Datum vložení: 29. 10. 2020 16:33
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 9:37
Autor: Správce Webu

Obec

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pokud Vás nebaví neustále kontrolovat, zda je na našich stránkách něco nového a zároveň nechcete přijít o dění v obci, kde bydlíte, vyplňte výše Váš e-mail a my Vás budeme pravidelně informovat.

Jsme členem