Obec Horní Kruty
Horní Kruty

Aktuality

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY OBECNÍHO ÚŘADU V HORNÍCH KRUTECH

Sdělení občanům:

Z důvodu vládních nařízení jsou upraveny úřední hodiny OÚ Horní Kruty od 12.10. 2020 takto:

pondělí: 12.00 - 17.00 hodin

středa: 8.00 - 13.00 hodin

Žádáme občany, aby upřednostňovali telefonický nebo mailový kontakt. 

 

Zobrazeno 31-58 ze 58

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 18. 4. 2020

Datum: 2. 4. 2020

Z důvodu pandemie koronaviru bude přebírání odpadu probíhat jinak, než jste zvyklí. Prosím seznamte se s pravidly na přiloženém letáku. Zároveň Vás důrazně žádáme, aby jste si přečetli, který odpad lze odevzdat. Pokud si nejste jistí, zavolejte nám. Odpad přivážejte až v den svozu, tj. v sobotu 18. 4. 2020.

Jednorázové roušky pro seniory do schránek, ostatní je mohou vyzvednout v obchodě v Horních Krutech

Datum: 2. 4. 2020

Obec obdržela první zásilku roušek od Středočeského kraje. Obdrželi jsme 1500 jednorázových roušek. Osobám starším 70 let je rozneseme nejpozději do pátku 3.4.2020 do schránek. Zbylé roušky budou k dispozici k vyzvednutí v obchodě s potravinami v Horních Krutech. Jednorázová rouška vydrží 2–3 hodiny a pak je třeba ji zlikvidovat. Berte si prosím maximálně 3 kusy na osobu. Pokud používáte roušky látkové, které lze vyvařit a použít opakovaně, doporučujeme je používat i nadále a jednorázové roušky přenechat osobám s vyšším rizikem nákazy. V případě potřeby volejte na obecní úřad tel. 321796921.

#

Projekty přihlášené do participativního rozpočtu Středočeského kraje

Datum: 31. 3. 2020

Středočeský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 50 milionů Kč, o kterých budete rozhodovat vy. Uskuteční se ty projekty, které v každém okrese obdrží nejvyšší počet hlasů.

Máte roušku?

Datum: 29. 3. 2020

Jak jistě všichni víte, od 19.3.2020 je zakázán pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Ujištění o stavu pitné vody v Horních Krutech vzhledem ke koronaviru

Datum: 29. 3. 2020

Provozovatel vodovodu Horní Kruty vydal prohlášení pro odběratele, že pitná voda dodávaná vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení.

Informace k nakládání s odpady během epidemie koronaviru

Datum: 29. 3. 2020

Pokud občan používá roušky jako preventivní opatření, není virem COVID-19 nakažený, ani není v nařízené karanténě (s podezřením na onemocnění), může tyto použité roušky vhazovat do směsného komunálního odpadu.Doporučuje se vhazovat je do pytlů, pytle následně uvázat a pak teprve vložit do nádoby.

Změna otevírací doby na poště v Horních Krutech

Datum: 22. 3. 2020

V souladu s nařízením vlády jsou dopolední hodiny 8:00 - 9:00 určeny pro seniory nad 65 let. Ostatní zákazníci musí poštu navštívit v odpoledních hodinách. Stejné nařízení platí i pro obchod v Horních Krutech. V době 7:00 - 9:00 hod mají vstup povolen pouze lidé starší 65 let.

Změna otevírací doby na poště v Horních Krutech

Datum: 19. 3. 2020

V souladu s nařízením vlády jsou dopolední hodiny 10:00 - 12:00 určeny pro seniory nad 65 let. Ostatní zákazníci musí poštu navštívit v odpoledních hodinách. Stejné nařízení platí i pro obchod v Horních Krutech. V době 10:00 - 12:00 hod mají vstup povolen pouze lidé starší 65 let.

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Horní Kruty

Datum: 16. 3. 2020

Mateřská škola Horní Kruty bude z důvodu aktuální epidemie konaviru od 17.3.2020 až do odvolání uzavřena.

Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky

Datum: 16. 3. 2020

Návod jak se během celostátní karantény chovat. Co můžete dělat a co ne.

Omezení úředních hodin

Datum: 16. 3. 2020

Vzhledem k nařízení vlády budou dnes úřední hodiny na obecním úřadě od 8:00 - 11:00.
Po dobu platnosti preventivních opatření budou úřední hodiny pouze:
Pondělí 8:00 - 11:00 hod a Středa 8:00 - 11:00 hod.

#

Koronavir - nouzový stav a provoz MŠ

Datum: 12. 3. 2020

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území České republiky po dobu příštích 30 dnů žádáme všechny obyvatele o dodržování krizových opatření nařízených vládou ČR. V souladu s platnými opatřeními bude do odvolání uzavřen provoz ZŠ Horní Kruty.

Popelnice, které budou obsahovat velké množství tříděných odpadů nebudou vyvezeny

Datum: 21. 2. 2020

Vážení obyvatelé a rekreanti, předávám Vám tímto oznámení od firmy NYKOS a.s., která zajišťuje svoz odpadů v naší obci. Vzhledem k tomu, že ve směsném komunálním odpadu nacházejí stále mnoho odpadů, které do černých nádob nepatří - a tyto odpady následně na skládkách způsobují velké problémy, posádky mají vždy kontrolovat obsah nádob a pokud je v nádobě velké množství odpadů, které lze třídit, popelnice nebude vysypána.

#

Kolik nás stojí odstraňování odpadů

Datum: 8. 2. 2020

V návaznosti na výzvu k třídění odpadů bych ráda vysvětlila, jaké je složení výdajů naší obce za odstraňování odpadů. Výše vidíte graf, který znázorňuje složení výdajů v roce 2018, celkem 707 tis. Kč. Žlutě je znázorněn tříděný odpad, šedou barvou odpad směsný komunální. První sloupec je poplatek za svoz veškerého separovaného odpadu (bio, papír, sklo, plasty), za což jsme v roce 2018 zaplatili 252 tis. Kč.

Informace k projektové dokumentaci na výstavbu kanalizace a ČOV

Datum: 8. 2. 2020

Vážení obyvatelé, jak jste si možná všimli na úřední desce, bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu kanalizace a ČOV. ČOV je plánována na okraji Bohouňovic II. Kapacita ČOV by měla být dostačující pro všechny domy v katastru naší obce. Vzhledem k velké vzdálenosti a vysokým stavebním nákladům se nebude budovat kanalizace v místní části Újezdec a Březinka a k některým objektům mimo intravilán obce (např. samota Kamenná, Horní Kruty č.p. 92 a 43).

#

Výzva k třídění odpadu

Datum: 5. 2. 2020

Letošní rok se ponese ve znamení třídění odpadu. Naše obec se musí připravit na zásadní změny v legislativě a zákaz skládkování komunálního odpadu od roku 2030.

Dva obecní byty k pronájmu

Datum: 27. 1. 2020

Obec Horní Kruty nabízí k pronájmu 2 byty v Horních Krutech.

Svoz komunálního odpadu během svátků probíhá beze změny každou středu

Datum: 19. 12. 2019

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že svoz odpadů probíhá bez přerušení i během státních svátků, své popelnice vyndejte před domy již večer před svozovým dnem.
Děkujeme.

#

Vánoční besídka dětí ze Základní školy Horní Kruty

Datum: 18. 12. 2019

Kostel sv. Václava v Horních Krutech je po většinu roku uzavřen. Vánoční besídka dětí ze základní školy je jednou z mála příležitostí, jak tento zajímavý prostor navštívit. Fotografie bohužel nedokáží přenést atmosféru besídky. Všichni přítomní diváci určitě potvrdí, že byla sváteční a dojemná. Děti odvážně před velkým obecenstvem zarecitovaly vánoční básničky a zazpívaly mnoho vánočních písní.

Informace o hotovostních platbách - omezení pokladny během vánočních svátků

Datum: 12. 12. 2019

Platby v hotovosti budou přijímány do pokladny Obecního úřadu Horní Kruty za rok 2019 nejpozději do čtvrtka 19.12.2019.
Po novém roce bude pokladna přijímat platby od 6.1.2020

Informace k nájmu hrobových míst v Horních Krutech a Bohouňovicích II

Datum: 12. 12. 2019

V souladu se změnami zákona o pohřebnictví jsme aktualizovali všechny související dokumenty a provedli novou evidenci hrobových míst. Všechny hroby byly přečíslovány a zaměřeny.

#

Mikulášská nadílka

Datum: 7. 12. 2019

V sobotu 7.12.2019 se konala Mikulášská nadílka v sokolovně v Horních Krutech. Účast byla hojná, sál byl plný. Děti si nejdříve zasoutěžily a zatancovaly s čerty a na závěr přišel i Mikuláš s andělem. Ten hodné děti za básničku či písničku odměnil balíčkem plným dobrot.

#

Rozsvěcení vánočního stromu

Datum: 4. 12. 2019

Děkujeme všem, kteří v neděli 1.12. přišli společně zahájit advent a rozsvítit vánoční stromek. Doufáme, že se Vám líbí. Do kasičky se vybralo 3198,-Kč. Z těchto dobrovolných příspěvků nakoupíme příští rok ceny pro děti na dětské rybářské závody.

Nové úřední hodiny Obecního úřadu v Horních Krutech

Datum: 3. 12. 2019

Chtěla bych Vás informovat o personálních změnách a o změnách úředních hodin na Obecním úřadě v Horních Krutech.

#

Vítání občánků

Datum: 25. 10. 2019

Dne 12. října 2019 se uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků.

#

Radiostanice pro JSDH Horní Kruty

Datum: 19. 10. 2019

Tento týden jsme předali JSDH Horní Kruty 2 radiostanice (vysílačky). Celkové náklady byly 27.891,-Kč, z čehož 19.000,-Kč jsme obdrželi jako dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

#

Křížový kámen z Krakovce byl usazen na původní místo

Datum: 30. 9. 2019

Křížový kámen z Krakovce, kteří si někteří z Vás pamatují ze svého dětství, případně povídání rodičů a prarodičů, byl usazen zpět na Krakovec. Kámen byl usazen vedle autobusové zastávky, což bylo zřejmě místo, kde původně celá staletí stával. Na zastávce je umístěna i informační tabulka o historii tohoto kamene. V kameni je vytesán maltézský kříž. Jeho původ a původní účel je nejasný, ale i tak tvoří část historie naší obce a jsme rádi, že je zpět na svém místě.

#

Nová nástěnka na Březince

Datum: 15. 9. 2019

Na Březince je nově umístěna nástěnka. Můžete ji využívat pro vylepování plakátů, letáků a různých informací. Děkujeme panu Manovi za její zhotovení a umístění.

Zobrazeno 31-58 ze 58

Život v obci

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pokud Vás nebaví neustále kontrolovat, zda je na našich stránkách něco nového a zároveň nechcete přijít o dění v obci, kde bydlíte, vyplňte výše Váš e-mail a my Vás budeme pravidelně informovat.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4
1
5
1
6
7 8 9
1
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23
1
24 25 26 27
28 29 30 31 1
1
2 3

Jsme členem