Obec Horní Kruty
Horní Kruty

Strategický plán rozvoje obce

(dále jen „Strategický plán“)

Co to je?

Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy obce (dosavadní vývoj , demografický a ekonomický stav, slabé a silné stránky obce, atd.) definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu (2019 - 2029). Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto cílů. Strategický plán je jedním z podkladů pro tvorbu rozpočtu obce, protože stanovuje oblasti, které bude obec více podporovat (například zda bude investovat do nové výstavby, kulturních akcí nebo životního prostředí). V neposlední řadě je Strategický plán potřebný pro žádosti o dotační tituly, pokud obec nemá vypracovaný strategický rozvojový plán, nemůže o některé dotační tituly žádat.

2. Aktualizace

25.5.2021

Usnesením zastupitelstva obce č. 327-20/2021 byla schválena 2. Aktualizace. Celé aktuální znění Strategického plánu rozvoje obce Horní Kruty ZDE:

Aktualizace č. 2 Strategického rozvojového plánu obce Horní Kruty (1.01 MB)

10.5.2021.

Návrh aktualizace č. 2 Strategického plánu rozvoje obce Horní Kruty ke schválení zastupitelstvem ZDE:

Návrh aktualizace č. 2 Strategického rozvojového plánu obce (1.02 MB)

1. Aktualizace

11.11.2020.

Usnesením zastupitelstva obce č. 256-17/2020 byla schválena 1. Aktualizace. Celé aktuální znění Strategického plánu rozvoje obce Horní Kruty ZDE:

Aktualizace č. 1 Strategického rozvojového plánu obce Horní Kruty

9.11.2020

Návrh Aktualizace č. 1 Strategického rozvojového plánu obce - k projednání na zastupitelstvu obce

 

Schválený Strategický plán rozvoje obce Horní Kruty na období 2019 - 2029

Strategický plán rozvoje obce Horní Kruty na období 2019 – 2029

s-plan

Schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 11. 2. 2019 usnesením č. 34-3/2019.

Jak probíhala příprava:

3. Fáze přípravy - Schválení dokumentu zastupitelstvem obce

Finální verze dokumentu je připravena:

Strategický plán rozvoje obce Horní Kruty na období 2019 – 2029

s-plan

Aby se stal program rozvoje obce platným, musí jej v souladu s §84 odst. (2) a) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schválit zastupitelstvo obce. Projednání proběhne na zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 11.2.2019.

2. Fáze přípravy - Připomínky ke konceptu dokumentu

Pokročili jsme do další fáze přípravy Strategického plánu. Byl vytvořen koncept dokumentu:

Koncept Strategického plánu rozvoje obce Horní Kruty na období 2019 – 2029

s-plan

Všichni obyvatelé jsou srdečně zváni, aby si dokument přečetli a vznesli své náměty a připomínky. Mohou tak učinit osobně v úterý 22.1.2019 od 16:00 do 18:00 na starém obecním úřadě v Horních Krutech, kde bude místostarostka Ing. Lucie Sepekovská k dispozici k odpovědím na případné dotazy. Budeme rádi, pokud tuto veřejnou debatu navštívíte a zapojíte se do návrhu budoucnosti naší obce. Pokud se debaty nemůžete zúčastnit, můžete poslat své připomínky e-mailem na adresu info@hornikruty.cz.

1. Fáze přípravy - Váš názor nás zajímá!

V této první přípravné fázi nás zajímají vaše náměty a názory, proto neváhejte a na e-mail info@hornikruty.cz nám napište jakékoli návrhy, připomínky a podněty na zlepšení života v obci. Do předmětu prosím uveďte: Strategický plán. Nemusíte se bát, Vaše jméno nebude nikde zveřejněno, potřebujeme jen shromáždit náměty a připomínky od obyvatel tak, abychom měli představu o tom, co v naší obci chybí, co se Vám naopak líbí a jak by se měla dále rozvíjet. Náměty budou dále prezentovány anonymně. Strategický plán bude určitě obsahovat všechny priority a cíle z volebního programu sdružení nezávislých kandidátů „Chceme rozvoj obce“, které získalo většinu v komunálních volbách 2018. Program je k nahlédnutí. Kromě těchto cílů budeme rádi i za další náměty a připomínky na zlepšení života v obci.

Může se jednat například o tyto oblasti:

  • KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH - kulturní, sportovní a společenské dění v obci, kulturní dědictví, volnočasové aktivity, turistika a cestovní ruch, propagace obce, spolupráce (mezi obcemi, přeshraniční, meziresortní), apod.
  • SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ - zdravotní a sociální služby v obci, rozvoj vzdělávání, školství, zaměstnanost, bezpečnost a pořádek, apod.
  • INFRASTRUKTURA, OBČANSKÁ VYBAVENOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - dopravní a technická infrastruktura obce, odpadové hospodářství, bytový fond, občanská vybavenost obce, komunální služby, revitalizace krajiny a péče o životní prostředí, rozvoj a údržba veřejných prostranství, vzhled obce, alternativní a obnovitelné zdroje, apod.
  • EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ A SPRÁVA OBCE - ekonomika obce, podnikání, zemědělství, neziskové organizace, řízení a správa obce, apod.

Úřad

Opravy sokolovny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pokud Vás nebaví neustále kontrolovat, zda je na našich stránkách něco nového a zároveň nechcete přijít o dění v obci, kde bydlíte, vyplňte výše Váš e-mail a my Vás budeme pravidelně informovat.

Plánované odstávky elektřiny v naší obci:

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Jsme členem