Obec Horní Kruty
Horní Kruty

Pravidla

 1. Běh se koná za každého počasí. Startovné je nevratné.

 2. Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pravidla a pokyny pořadatele.

 3. Dodržování pravidel bude kontrolováno rozhodčími po celou dobu závodu.

 4. Závod má 1 hlavní trať a dětské tratě. Tratě dětských závodů budou přizpůsobeny dle věku přihlášených závodníků.

 5. Oceněni budou první tři muži a první tři ženy. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit další kategorie dle počtu přihlášených závodníků.

 6. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

 7. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 

Přihláška

 
 1. Přihlášením na závod účastník uděluje souhlas se zpracování osobních údajů a s pravidly závodu. K ochraně osobních údajů vizte níže.

 2. Přihlášení je možné prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách nejpozději do 13. 9. 2023.

 3. Přihlášení je platné až po zaplacení startovného. Zaplacením startovného se rozumí připsání startovného na účet pořadatele č. 2902024772 / 2010 v minimální výši 250,- za dospělého a 100,-Kč za díte do 15 let.

 4. Vzhledem k tomu, že celé startovné jde na neziskovou činnost spolku - opravy sokolovny, tak se startovné nevrací. V případě odhlášení ze závodů bude startovné považováno za finanční dar na opravy sokolovny.

 5. Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu.

 6. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout nebo ujít plánovanou vzdálenost.

 7. Každý závodník je povinen dostavit se k prezentaci v den konání závodu od 12:00 do 13:30 hod. U prezentace si závodník vyzvedne startovní číslo.Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník. Startovní číslo musí být viditelné po celou dobu závodu.

Praktické informace

 1. Zázemí se nachází v areálu sokolovny v Horních Krutech a jejím přilehlém okolí. Nacházejí se zde toalety a občerstvení. Parkování vozidel je možné na návsi, u hasičské zbrojnice a v přilehlých ulicích.

 2. Oblečte se vždy podle počasí. V chladném a deštivém dni můžete prochladnout. V případě teplého počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Běžte v botách, které máte vyzkoušené. Nezůstávejte ve vlhkém oblečení, pokud jste mokří, vždy se rychle převlékněte a přesuňte do tepla. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečení.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. TJ Sokol Horní Kruty, z.s.

 2. Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.

 3. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu, případně i jiných aktivitách pořadatele. Zpracovávání bude probíhat po dobu 5 let od udělení souhlasu.

 4. Veškeré obrazové záznamy podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagací závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na info@hornikruty.cz.

Přejeme příjemný běh!!!

Život v obci

Opravy sokolovny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pokud Vás nebaví neustále kontrolovat, zda je na našich stránkách něco nového a zároveň nechcete přijít o dění v obci, kde bydlíte, vyplňte výše Váš e-mail a my Vás budeme pravidelně informovat.

Plánované odstávky elektřiny v naší obci:

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Jsme členem