Obec Horní Kruty
Horní Kruty

Sběrný dvůr ve Ždánicích

Jak likvidovat velkoobjemový a nebezpečný odpad?

Pokud potřebujete odstranit domácí spotřebiče, starý nábytek, sedací soupravy, pneumatiky atd., tak máte dvě možnosti:

1) Svoz přímo z naší obce probíhá 2x ročně (zpravidla na jaře a na podzim) z návsí v předem určené a ohlášené časy

2) Odpad můžete dovézt vždy první sobotu v měsíci od 8:00hod do 13:00hod do sběrného dvora NYKOS ve Ždánicích. Pozor! Abyste mohli odpad bezplatně odevzdat, je nutné předtím navštívit obecní úřad v Horních Krutech a nechat si potvrdit, že jste poplatníkem v Horních Krutech a máte řádně uhrazený poplatek za svoz komunálního odpadu. 

Jaké odpady můžete předat ve sběrném dvoře?

PAPÍR krabice, noviny, letáky, časopisy, knihy, sešity

Plasty PET lahve, plastové sáčky, igelity, výrobky z plastu, obalový polystyren, nápojový karton

Sklo – skleněné lahve, střepy, tabulové sklo

Plechovky – plechovky od konzerv domácích mazlíčků, piva, energetických drinků, plechovky od trvanlivých potravin

Objemný odpad – skříně, koberce, lina, matrace, židle, stoly

Jedlé oleje a tuky – oleje z kuchyní

Barvy, obaly od barev – zbytky nespotřebovaných barev, případně prázdné obaly od nich

Elektrospotřebiče – nefunkční lednice, mrazáky, televize, drobné elektro (fény, kulmy, toustovače, mixéry, atd.), zářivky a baterie

Pneumatiky z osobních vozů

Termíny – kdy mohu na sběrný dvůr dorazit?

05.09.2020

03.10.2020

07.11.2020

05.12.2020

Informační leták

 

Obec

Opravy sokolovny

Kalendář akcí

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pokud Vás nebaví neustále kontrolovat, zda je na našich stránkách něco nového a zároveň nechcete přijít o dění v obci, kde bydlíte, vyplňte výše Váš e-mail a my Vás budeme pravidelně informovat.

Jsme členem