Obec Horní Kruty
Horní Kruty

Sběrný dvůr ve Ždánicích

Jak likvidovat velkoobjemový a nebezpečný odpad?

Pokud potřebujete odstranit domácí spotřebiče, starý nábytek, sedací soupravy, pneumatiky atd., tak máte dvě možnosti:

1) Svoz přímo z naší obce probíhá 1x ročně (zpravidla na jaře) z návsí v předem určené a ohlášené časy

2) Odpad můžete dovézt vždy první sobotu v měsíci od 8:00hod do 13:00hod do sběrného dvora NYKOS ve Ždánicích. Pozor! Abyste mohli odpad bezplatně odevzdat, je nutné předtím navštívit obecní úřad v Horních Krutech a nechat si potvrdit, že jste poplatníkem v Horních Krutech a máte řádně uhrazený poplatek za svoz komunálního odpadu. 

Jaké odpady můžete předat ve sběrném dvoře?

PAPÍR krabice, noviny, letáky, časopisy, knihy, sešity

Plasty PET lahve, plastové sáčky, igelity, výrobky z plastu, obalový polystyren, nápojový karton

Sklo – skleněné lahve, střepy, tabulové sklo

Plechovky – plechovky od konzerv domácích mazlíčků, piva, energetických drinků, plechovky od trvanlivých potravin

Objemný odpad – skříně, koberce, lina, matrace, židle, stoly

Jedlé oleje a tuky – oleje z kuchyní

Barvy, obaly od barev – zbytky nespotřebovaných barev, případně prázdné obaly od nich

Elektrospotřebiče – nefunkční lednice, mrazáky, televize, drobné elektro (fény, kulmy, toustovače, mixéry, atd.), zářivky a baterie

Pneumatiky z osobních vozů

Termíny – kdy mohu na sběrný dvůr dorazit?

7. 10. 2023

4. 11. 2023

2. 12. 2023

    

06.01.2024

ZAVŘENO

03.02.2024

ZAVŘENO

02.03.2024

sobota

06.04.2024

sobota

04.05.2024

sobota

01.06.2024

sobota

06.07.2024

sobota

03.08.2024

sobota

07.09.2024

sobota

05.10.2024

sobota

02.11.2024

sobota

07.12.2024

sobota

 

Informační leták

 

Jsme členem